Välkommen till Ars Royale

Detta projekt baseras i en serie målningar på temat makt och dess symbolvärld. Beroende på sammanhang symboliseras makt genom olika medel. Genom att blanda symbolik från olika sammanhang kan klichéerna få nytt liv. Utgångspunkten är att den ensidiga mediarapporteringen normaliserar och upprätthåller en maktordning som bygger på ickedemokratiska principer. Genom att presentera några alternativa bilder är min förhoppning att något som redan är sett och känt—men inte uppmärksammat—medvetandegörs och ifrågasätts.